fb ig

Szkolenia

Oferta szkoleń i warsztatów

Oferta szkoleń i warsztatów

Oferujemy szkolenia dla psychologów, pedagogów, nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, rad pedagogicznych, instytucji oświatowo-wychowawczych oraz dla wszystkich zainteresowanych rozwojem dziecka.

Kontakt: dr n. społ. Joanna Buława-Halasz: tel. 535 823 158

Zapraszamy do współpracy osoby zajmujące się pracą z dziećmi.

Dokształcamy osoby pracujące na codzień z dziećmi i młodzieżą, pomagamy rodzicom efektywniej pracować nad rozwojem dziecka.

Zapraszamy na szkolenia w roku szkolnym 2019/2020

NOWOŚĆ! Seksualność osób z niepełnosprawnością – warsztaty edukacyjne (5 godz. dyd.). NAJBLIŻSZY TERMIN SZKOLENIA:

Trenining Umiejętności Społecznych w terapii osób autystycznych (10 godz. dyd.). NAJBLIŻSZY TERMIN SZKOLENIA:

Zastosowanie Metody Integracji Sensorycznej w procesie wspomagania rozwoju dziecka (5 godz. dyd.). NAJBLIŻSZY TERMIN SZKOLENIA:

Wykorzystanie Programów Aktywności Knillów w pracy z dzieckiem (5 godz. dyd.). NAJBLIŻSZY TERMIN SZKOLENIA:

Praca z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (10 godz. dyd.). NAJBLIŻSZY TERMIN SZKOLENIA:

Trudne zachowania u dzieci (5 godz. dyd.). NAJBLIŻSZY TERMIN SZKOLENIA:

 

CENNIK

Cena uzależniona jest od czasu trwania szkolenia:

- 10 godz. dyd. – 250 zł/os.,

- 5 godz. dyd. – 80 zł/os.

 

WAŻNE: Po elektronicznej rejestracji na tydzień przed planowanym szkoleniem należy uiścić opłatę za szkolenie. Dopiero wówczas Centrum potwierdza, czy ono się odbędzie (w przypadku, gdy nie - opłata w całości jest zwracana). Przy wnoszeniu opłat za szkolenia proszę pamiętać o wpisaniu w tytule przelewu NAZWY SZKOLENIA (wystarczą trzy pierwsze słowa), DATY SZKOLENIA oraz IMIENIA I NAZWISKA osoby, której przelew dotyczy.

 

W przypadku, gdy osoba chętna zarejetruje się w systemie na dane szkolenie, ale później będzie chciała zrezygnować, wówczas prosimy o przekazanie nam tej informacji (drogą telefoniczną bądź mailową). Brak wpłaty za szkolenie bowiem nie powoduje automatycznego skreślenia z listy osób zgłoszonych.

Szkolenia prowadzi zespół Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka MANUfaktura (informacje o kadrze w zakładce „o nas”).

Istnieje możliwość zaproponowania tematu szkolenia, jednak zastrzegamy sobie prawo odmowy, jeśli nie będzie leżało to w naszych kompetencjach.

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia/warsztatów, wydawane przez Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka MANUfaktura.

Szkolenia są prowadzone dla minimum 10, a maksimum 20 osób.

CWRD MANUfaktura zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub (w przypadku braku takiej możliwości) odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora. W takim wypadku następuje zwrot wpłat uczestnikom.

 

DODATKOWE PRZYKŁADOWE TEMATY SZKOLEŃ DLA RAD PEDAGOGICZNYCH

1.      Wpływ ruchu na naukę i prawidłowy rozwój psychofizyczny dziecka. Jak zmobilizować dzieci do pracy na lekcji?

 • Zdrowie – definicja i rodzaje.
 • Edukacja zdrowotna w nowej podstawie programowej. Higiena pracy umysłowej ucznia i nauczyciela.
 • Rodzaje układów zmysłowych i ich wpływ na rozwój psychofizyczny dzieci.
 • Ćwiczenia praktyczne – zestawy ćwiczeń śródlekcyjnych.
 • 2.      Wielozmysłowe poznawanie świata przez dzieci (warsztaty):

 • Rozwój dziecka w pierwszych latach życia.
 • Rodzaje układów zmysłowych i ich wpływ na rozwój psychofizyczny dzieci.
 • Wykorzystanie elementów metod Porannego Kręgu, Integracji Sensorycznej, INPP i innych.
 • 3.      Współpraca z rodzicami:

 • Aspekty prawne współpracy z rodzicami.
 • Postawy rodziców i nauczycieli.
 • Wzajemne oczekiwania i oferta.
 • Komunikacja interpersonalna pomiędzy nauczycielem a rodzicem.
 • 4.      Praca z dzieckiem z trudnymi zachowaniami w klasie:

 • Strategie radzenia sobie z dziećmi z zaburzeniami zachowania i/lub specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Rodzaje i przyczyny trudnych zachowań u dzieci.
 • Charakterystyka i metody oddziaływań terapeutycznych.
 •  

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  ·        Czas trwania szkolenia dla rad pedagogicznych - zależny jest od celu i potrzeb placówki.

  ·        Koszt szkolenia - do negocjacji.

  ·        Prosimy o umawianie się na szkolenia z minimalnym miesięcznym wyprzedzeniem.

  ·        Liczba osób w grupie szkoleniowej uzależniona jest od celu i tematu spotkania.

   

  WAŻNE!

  Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić CWRD MANUfaktura mailowo lub telefonicznie.

  W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej opłaty w całości. W przypadku otrzymania przez CWRD MANUfaktura oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia szkolenia, nie później jednak niż na 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia, Zamawiającemu przysługuje zwrot połowy opłaty. Zamawiający wyraża zgodę na to, że w przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Zamawiającego później niż na 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia lub nie wzięcia udziału w szkoleniu, CWRD MANUfaktura zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia - ceny za szkolenie.

  Jednocześnie jeśli szkolenie nie odbędzie się z powodów leżących po stronie CWRD MANUfaktura (np. brak grupy szkoleniowej) - opłata w całości zostanie zwrócona na konto osoby/instytucji, z którego opłata była dokonana bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 2 (dwa) tygodnie po upływie planowanego terminu szkolenia. 

  Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka MANUfaktura otrzymało wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie pod numerem: 2.32/00074/2016. 

  Zamknij
  Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.