fb ig

Terapie

Stymulacja i rozwój dzieci

Nasze Centrum oferuje szeroki zakres zajęć edukacyjno-terapeutycznych:

 • Wstępne konsultacje dla Rodziców/Opiekunów
 • Konsultacje psychologiczne dla dzieci i rodziców
 • Zajęcia terapeutyczne:
 • Terapia Metodą Integracji Sensorycznej

  Pomaga w prawidłowym odbiorze informacji odbieranych drogą zmysłową (dotyk, słuch, wzrok, smak, węch, propriocepcja), ich prawidłowej organizacji na poziomie układu nerwowego, wynikiem czego jest właściwa reakcja organizmu człowieka. Jest to terapia poprzez ruch, gdzie terapeuta tak organizuje aktywności dziecku by dostarczyć mu niezbędnej ilości i jakości doświadczeń potrzebnych do rozwoju. Przekłada się to na umiejętności dziecka, które będzie mogło samodzielnie wykorzystać w sytuacjach codziennych np. pokonać lęk przed schodzeniem ze schodów.

  Terapia przeznaczona jest dla osób w różnym przedziale wiekowym, najczęściej są to dzieci w młodszym wieku szkolnym. Pamiętać jednak należy, że wczesne rozpoczęcie terapii przekłada się na nabycie prawidłowych wzorców reakcji, które w wieku starszym można by już tylko doskonalić.

  Dla kogo?

 • osób z trudnościami w koncentracji
 • osób nadpobudliwych
 • osób nadwrażliwych na dotyk
 • osób ze słabym czuciem ciała
 • osób z lękiem przed wysokością
 • osób z lękiem przed ruchem (np. na karuzeli, w samochodzie, na huśtawce)
 • osób nadwrażliwych/niedowrażliwych na dźwięki
 • osób z opóźnionym rozwojem mowy
 • osób z niskim poczuciem własnej wartości
 • Terapia pedagogiczna dzieci z zaburzeniami rozwojowymi oraz niepełnosprawnością intelektualną

  Polega na wspomaganiu prawidłowo rozwijających się funkcji i usprawnianiu funkcji zaburzonych tak, aby rozwój dziecka stawał się jak najbardziej harmonijny. Poprzez dobór odpowiednich oddziaływań psycho-pedagogicznych pomagamy dziecku w przezwyciężeniu trudności szkolnych (np. związanych z czytaniem, pisaniem, czynnościami pamięciowymi), a także wiążących się z nimi problemami emocjonalnymi. Terapia przeznaczona jest dla dzieci przedszkolnych i szkolnych.

  Dla kogo?

 • dla dzieci z problemami pamięciowymi
 • dla dzieci z problemami w odszukiwaniu różnic na obrazkach,
 • dla dzieci z problemami w rysowaniu, pisaniu
 • dla dzieci z brakami w wiadomościach
 • dla dzieci z problemami w czytaniu
 • dla dzieci z problemami w naśladowaniu
 • Terapia ręki

  Ma na celu usprawnienie funkcji dłoni, która wykonuje bardzo precyzyjne ruchy tj. pisanie czy wiązanie sznurówek. Ważną częścią terapii jest uwrażliwienie dłoni na odbiór informacji dotykowych (dzięki którym możemy rozpoznać kształt przedmiotów, ich ciężar, poznać fakturę przedmiotów). 

  Poprzez terapię ręki możemy wpływać na poprawę w obszarze mowy dziecka. Wynika to z faktu bezpośredniego sąsiedztwa w mózgu ośrodków odpowiedzialnych za czucie i ruch rąk oraz mowy.

  Dla kogo?

 • osób z problemami w różnicowaniu stron ciała
 • osób z problemami w manipulowaniu przedmiotami
 • osób z problemami w chwytaniu, trzymaniu przedmiotów
 • osób ze słabymi mięśniami dłoni
 • osób ze zbyt silnym ściskaniem przedmiotów
 • osób z nadwrażliwością w obrębie dłoni
 • osób z trudnościami grafomotorycznymi
 • Terapia trudnych zachowań

  Polega na pomocy dziecku w adaptacji do zmiennych sytuacji społecznych (w domu, szkole) wywołujących w nim wygórowane poczucie lęku prowadzącego np. do agresji, do nieuzasadnionego oporu. Takie zachowania często wynikają z niedostatecznych umiejętności w komunikowaniu swoich potrzeb, wyrażaniu swojego zdania, a także potrzeby stałości i nieakceptowaniem zmiany. 

  Dla kogo?

 • osób z trudnościami adaptacyjnymi
 • osób z małymi umiejętnościami komunikacyjnymi
 • Arteterapia

  Podczas zajęć osoba własnoręcznie tworzy dzieła stanowiące formę wyrażenia siebie, będące komunikatem o przejawianych trudnościach, lękach lub odpowiedzią na zachowanie. Tworząc wykorzystuje się różne materiały artystyczne odpowiadające potrzebą dziecka.  

  Dla kogo?

 • osób mających trudność z wyrażaniem swoich myśli, uczuć drog= 1; werbalną
 • osób z problemami emocjonalnymi
 • osób mających trudność w relacjach społecznych
 • osób z trudnościami komunikacyjnymi
 • Zajęcia rewalidacyjne

  opis w przygotowaniu

  Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

  opis w przygotowaniu

  Zajęcia edukacyjno-wyrównawcze

  opis w przygotowaniu

  Arteterapia (indywidualna i grupowa)

  opis w przygotowaniu

  Trening umiejętności społecznych TUS (zajęcia w małej grupie)

  opis w przygotowaniu

  Terapia logopedyczna

  opis w przygotowaniu

  Terapia EEG biofeedback

  opis w przygotowaniu

  Rehabilitacja indywidualna

  opis w przygotowaniu

  Indywidualna stymulacja słuchu

  opis w przygotowaniu

  Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej

  opis w przygotowaniu

  Diagnoza psychoedukcyjna

  opis w przygotowaniu

  ADOS-2

  opis w przygotowaniu

  Zamknij
  Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.