fb

Aleksandra Cebula

psycholog
Aleksandra Cebula

Jest psychologiem dziecięcym pracującym w zawodzie od 2002 roku. Stale się rozwija i doskonali. Prywatnie bardzo dobrze, choć rzadko, piecze zakalce. Często ma ręce i nogi podrapane przez kota Zygmunta, który uwielbia na nią polować.

Wykształcenie:

 • 2002 r. Studia magisterskie: Psychologia (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
 • 2002 r. Podyplomowe Studia Seksuologii Społecznej (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
 • 2006 r. Kurs podstawowy psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin (Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej)  
 • 2012 r. Studia podyplomowe: Wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci z niepełnosprawnością i wspieranie ich rodzin (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie)
 • 2013 r. Studia podyplomowe: Stosowana Analiza Zachowania (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie)
 • Ważniejsze szkolenia:

 • 2000 r. Metoda Kinezjologii Edukacyjnej P. Denisona    
 • 2003 r. Pedagogiczny Kurs Kwalifikacyjny
 • 2004 r. Diagnoza problemowych zachowań dzieci i młodzieży
 • 2006 r. Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy W. Sherborne – kurs I stopnia
 • 2006 r. Kompleksowe leczenie zespołu nadpobudliwości psychoruchowej
 • 2007 r. Problematyka wykorzystywania seksualnego dzieci
 • 2008 r. Dzieci sześcioletnie a edukacja szkolna
 • 2009 r. Praca z uczniem słabowidzącym
 • 2009 r. Globalna diagnoza profilu psychoedukacyjnego dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku od 0 do 12 lat     
 • 2009 r. Pierwsza Pomoc Przedmedyczna BLS    
 • 2010 r. Bateria metod diagnozy przyczyn trudności szkolnych dzieci ośmioletnich
 • 2010 r. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • 2010 r. „Skrzynka z narzędziami” – przegląd technik i procedur terapeutycznych stosowanych w leczeniu zachowań agresywnych     
 • 2010 r. Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich
 • 2012 r. Stosowanie i interpretacja Dziecięcej Skalali Rozwojowj
 • 2014 r. Stosowanie i interpretacja Skali Inteligencji i Rozwoju IDS        
 • Doświadczenie zawodowe:

 • Gimnazjum publiczne, zespół szkół specjalnych  (konsultacje wychowawcze z rodzicami i dziećmi i młodzieżą, porady wychowawcze dla nauczycieli, współtworzenie Szkolnego Programu Profilaktycznego i Szkolnego Programu Wychowawczego, prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych i terapeutycznych);
 • Poradnia psychologiczno-pedagogiczna (diagnoza psychologiczna dzieci młodszych, konsultacje wychowawcze z rodzicami i nauczycielami, współpraca z przedszkolami i szkołami, pogadanki dla rodziców dotyczące spraw wychowawczych, indywidualne zajęcia terapeutyczne dla dzieci z nieprawidłowym rozwojem);
 • Dom pomocy społecznej (wsparcie psychologiczne dla mieszkańców DPS, konsultacje w sytuacjach kryzysowych, porady dla pracowników w związku ze stresem w pracy);
 • Ośrodek Adopcyjny (diagnoza psychologiczna dzieci, diagnoza rodzin na zlecenie sądu rodzinnego w sprawach o przysposobienie);
 • Pracownia testów psychologicznych (udział w normalizacji testu do diagnozy inteligencji i rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym).


 • Zobacz cały zespół
  Zamknij
  Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.